logo De Ballebak

Jaarabonnement

jaarabonnement speeltuin De Ballebak

Het jaarabonnement van De Ballebak is de ideale manier om voordelig te komen spelen in onze grote indoorspeeltuin. Met het jaarabonnement kunt u onbeperkt gebruik maken van al het leuks dat ons overdekt speelparadijs De Ballebak te bieden heeft. Ieder kind krijgt een persoonlijke pas waar alle gegevens en een foto op komen te staan. Het abonnement kost € 100,- per jaar en moet in één keer worden voldaan. Dit kunt u doen via een iDeal-betaling bij het aanvragen van het abonnement.

Hoe gebruik je je abonnement?

Breng het abonnement bij elk bezoek mee. Bij de entree dien je je abonnement persoonlijk te overhandigen aan onze medewerker. Deze controleert of je pas geldig is. Bovendien wordt aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of je daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Indien de abonnementhouder de abonnementspas vergeten is, verleent De Ballebak éénmalig gratis toegang, wij controleren dit in het systeem. Bent u voor de tweede keer het pasje vergeten dan verlenen wij u geen toegang, mits u de entreeprijs betaalt.

Kortingsvoordelen

Als abonnementhouder kun je van een aantal kortingsvoordelen profiteren:

  • Jarige gratis op zijn eigen kinderfeestje (alleen geldig op de vestiging van de aanvraag)
  • *15% korting voor introducés (max. 4 per dag) (kinderfeestjes uitgesloten)
  • *Ouders gratis naar binnen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle kortingsvoordelen.

  • Kortingen zijn enkel geldig op vertoon van een persoonsgebonden abonnement.
  • Kortingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of anderzijds inwisselbaar.
  • Kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
  • Voor alle kortingen geldt dat er geen restitutie plaatsvindt op reeds aangekochte tickets en/of 10 rittenkaarten en gemaakte reserveringen.

Per kalenderjaar kunnen de voordelen wijzigen. Jaarlijks worden de nieuwe voordelen bekend gemaakt.

Voorwaarden jaarabonnement

Tussentijdse wijziging

Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om abonnementen gedurende de vaste looptijd te wijzigen mits het om adresgegevens gaat.

Verstrekte gegevens

De abonnementhouder geeft De Ballebak Nederland BV toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de databestanden van De Ballebak Nederland BV, voor zover deze gegevens voor de administratie van het abonnement noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden van De Ballebak Nederland BV.

Vestiging

Uw jaarabonnement is alleen geldig in de vestiging waar u deze heeft aangeschaft. Het bezoeken van andere vestigingen met uw jaarabonnement is niet mogelijk, mits de vestigingen dit met elkaar hebben afgesproken. Als er een samenwerking is tussen sommige vestigingen word dit op de site van de vestiging waar u het abonnement heeft aangeschaft kenbaar gemaakt.

Wat te doen bij verlies, diefstal of beschadiging van je abonnement?

Bij verlies of diefstal van je abonnement dien je hiervan direct melding te maken bij de vestiging of via de mail naar abonnement@deballebak.nl. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt je abonnement direct geblokkeerd. Bij de kassa van De Ballebak kan je een duplicaatabonnement aanvragen in geval van verlies/diefstal of op vertoon van een aangifte/melding van verlies/diefstal. De reguliere administratiekosten voor een duplicaatabonnement bedragen € 12,00 per abonnementspas.

Oneigenlijk gebruik van het abonnement

De Ballebak Nederland BV behoudt zich het recht voor de abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien daartoe een redelijke grond bestaat. Die redelijke grond bestaat in ieder geval als de abonnementhouder de abonnementspas door een daartoe onbevoegde derde laat gebruiken en indien de abonnementhouder zich – ondanks ten minste één aanmaning daartoe – niet aan de huisregels houdt. Als het abonnement tussentijds wordt beëindigd, wordt de abonnementspas direct ingenomen en/of geblokkeerd. Een tussentijdse opzegging geeft de abonnementhouder geen recht op vergoeding van schade of op terugbetaling van het abonnementsgeld over de resterende looptijd van het aanvankelijke abonnement.

Geldigheid en duur abonnement

U sluit het abonnement af voor één jaar. Na deze 12 maanden vervalt deze automatisch. De dag van aanschaf geldt als eerste dag van het abonnement. Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van De Ballebak.

Opzeggen en verlengen

Abonnement is geldig voor de periode van 1 jaar en niet tussentijds opzegbaar. Wilt u verlengen na dit jaar? Dat kan, u kunt dit bij de vestiging of via de website regelen.

Huisregels

Bij het betreden van De Ballebak zijn huisregels van toepassing. De huisregels hangen ook ter inzage bij de entree en in de zaal.

Meer weten?

Voor meer informatie over De Ballebak abonnement kan je bellen met de vestiging of mailen naar het hoofdkantoor: abonnement@deballebak.nl