logo De Ballebak

Huisregels

Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen in een grote ruimte als bij de speelzalen van De Ballebak zijn er enkele huisregels opgesteld. U dient deze in acht te nemen.

Bij het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot De Ballebak worden ontzegd. U dient deze regels dus ook duidelijk te maken aan de bij uw gezelschap behorende personen.

Mede door het naleven van deze regels hopen we dat u een aangenaam verblijf heeft bij De Ballebak.

Directie en medewerkers van De Ballebak

Huisregels De Ballebak

 1. Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de speelruimtes van De Ballebak.
 2. Kinderen van 13 t/m 17 jaar zijn te oud voor ons kinderspeelparadijs en mogen niet naar binnen bij De Ballebak.
 3. Kinderen moeten worden begeleid door iemand van 18 jaar of ouder, die voor de kinderen verantwoordelijk is. Verzorgers zijn ook verplicht om binnen te blijven in onze locatie zolang de kinderen bij ons aan het spelen zijn en u moet ook zelf toezicht houden op uw eigen kind(eren).
 4. Huisdieren mogen niet naar binnen.
 5. Het nuttigen van meegebracht eten en drinken is niet toegestaan. Het eten en drinken kunt u kopen in het restaurant. Dit geldt ook voor schoolreisjes en andere arrangementen.
 6. De Ballebak hanteert een maximaal aantal bezoekers die gelijktijdig in onze locatie aanwezig mogen zijn. Vooral bij slechte weersomstandigheden moet u rekening houden met vol is vol.
 7. In verband met de veiligheid mogen kinderen geen kauwgom eten in de speelzaal en toestellen. Scherpe voorwerpen die onze spullen kunnen beschadigen zijn in onze speelzalen, de speelstructuur en op het springkussen verboden.
 8. In de binnenspeeltuin geldt een algeheel rookverbod. Buiten kunt u roken op (of in) de daarvoor aangewezen ruimte.
 9. De speelstructuur en het springkussen mogen niet met schoenen worden betreden.
 10. Etenswaren en drank mogen alleen aan tafel worden genuttigd. Eten en/of drinken dat al rondlopend wordt genuttigd is dus niet toegestaan.
 11. Het is verboden om tegen glijbanen omhoog te klimmen of te lopen.
 12. De glijbanen alleen en zittend gebruiken.
 13. Het is verboden om op de rand van het springkussen te klimmen.
 14. Iedereen is welkom, maar bidden in De Ballebak is niet toegestaan.
 15. De kleine speelstructuur (peutergedeelte) en de mat met (lego)blokken is alleen voor kinderen tot en met 4 jaar en een eventuele begeleider.
 16. In de grote blokkenhoek is het niet toegestaan om met de blokken te gooien.
 17. Het is in De Ballebak verboden elke vorm van gezichtsbedekking te dragen.
 18. Instructies van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 19. Door het betreden van de speeltuin verklaart u zich akkoord met onze huisregels.
 20. Spelen bij De Ballebak is op eigen risico. De directie van De Ballebak is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het spelen en is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen.