logo De Ballebak

Huisregels

Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen in een grote ruimte als bij de speelzalen van De Ballebak zijn er enkele huisregels opgesteld. U dient deze in acht te nemen.

Bij het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot De Ballebak worden ontzegd. U dient deze regels dus ook duidelijk te maken aan de bij uw gezelschap behorende personen.

Mede door het naleven van deze regels hopen we dat u een aangenaam verblijf heeft bij De Ballebak.

Directie en medewerkers van De Ballebak

Huisregels De Ballebak

 1. Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de speelruimtes van De Ballebak.
 2. Kinderen van 13 t/m 17 jaar zijn te oud voor ons kinderspeelparadijs en mogen niet naar binnen bij De Ballebak.
 3. Kinderen moeten worden begeleid door iemand van 18 jaar of ouder die voor de kinderen verantwoordelijk is. Verzorgers zijn ook verplicht om binnen te blijven in onze locatie zolang de kinderen bij ons aan het spelen zijn en u moet ook zelf toezicht houden op uw eigen kind(eren).
 4. Huisdieren mogen niet naar binnen.
 5. Het nuttigen van meegebracht eten en drinken is niet toegestaan. Het eten en drinken kunt u kopen in het restaurant. Dit geldt ook voor schoolreisjes en andere arrangementen.
 6. Alcoholische dranken worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers dienen dit in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen.
 7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang geweigerd.
 8. Het is niet toegestaan om lachgas en/of drugs in welke vorm dan ook in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen bij ons binnen en op ons buitenterrein. Bij geconstateerde overtreding worden de aangetroffen goederen in beslag genomen en wordt de politie ingeschakeld en wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten.
 9. Het is niet toegestaan om wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, bij zich te dragen. Bij geconstateerde overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 10. De Ballebak hanteert een maximaal aantal bezoekers die gelijktijdig in onze locatie aanwezig mogen zijn. Vooral bij slechte weersomstandigheden moet u rekening houden met; vol is vol.
 11. In verband met de veiligheid mogen kinderen geen kauwgom eten in de speelzaal en toestellen. Scherpe voorwerpen die onze spullen kunnen beschadigen zijn in onze speelzalen, de speelstructuur en op het springkussen verboden.
 12. In de binnenspeeltuin geldt een algeheel rookverbod, ook het gebruik van e-sigaretten is niet toegestaan. Buiten kunt u roken op (of in) de daarvoor aangewezen ruimte.
 13. De speelstructuur en het springkussen mogen niet met schoenen worden betreden.
 14. Etenswaren en drank mogen alleen aan tafel worden genuttigd. Eten en/of drinken dat al rondlopend wordt genuttigd is dus niet toegestaan. Het is niet toegestaan glaswerk of consumpties mee te nemen buiten de genoemde plaatsen.
 15. Het is verboden om tegen glijbanen omhoog te klimmen of te lopen.
 16. De glijbanen alleen en zittend gebruiken.
 17. Het is verboden om op de rand van het springkussen te klimmen.
 18. Iedereen is welkom, maar bidden in De Ballebak is niet toegestaan.
 19. De kleine speelstructuur (peutergedeelte) en de mat met (lego)blokken is alleen voor kinderen tot en met 4 jaar en een eventuele begeleider.
 20. In de grote blokkenhoek is het niet toegestaan om met de blokken te gooien.
 21. Bij gedrag dat door andere bezoekers of medewerkers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten.
 22. Personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken voor medewerkers of andere bezoekers wordt verzocht het pand te verlaten of wordt de toegang geweigerd.
 23. Het is niet toegestaan om diefstal of vernielingen te plegen. Bij overtreding doen wij aangifte en wordt de overtreder overgedragen aan de politie. Toegebrachte schade wordt verhaald op de veroorzakers.
 24. Bezoekers dienen bij het verlaten van het pand rekening te houden met de omwonenden. Zij dienen zich niet luidruchtig te gedragen, geen afval achter te laten en geen vernielingen aan te brengen.
 25. Het is in De Ballebak verboden elke vorm van gezichtsbedekking te dragen.
 26. Instructies van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 27. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot het verzoek om het pand te verlaten. Het geen gehoor geven aan dit verzoek kan leiden tot verwijdering door de bevoegde instanties.
 28. Boetes voortkomend uit het overtreden van het huisreglement worden verhaald op de overtreder.
 29. Indien er zich situaties voordoen waarin dit huisreglement niet voorziet, dan beslist De Ballebak over mogelijk te nemen maatregelen.
 30. Door het betreden van de speeltuin verklaart u zich akkoord met onze huisregels.
 31. Spelen bij De Ballebak is op eigen risico. De Ballebak en zijn personeel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van gebruikers, alsmede voor letsel en materiële en immateriële schade aan bezoekers.